Správa sítí

S počítačovými sítěmi se setkáte v dnešní době prakticky všude. Téměř každá (i menší) firma má svou počítačovou síť a i když taková síť není náročná na správu, je potřeba provést určitá nastavení, aby fungovala optimálně a provoz na síti byl bezproblémový, a hlavně bezpečný.

Realizace a správa sítí

Mým zaměřením je správa sítí malého a středního rozsahu (řádově do 50 PC). Zajistím bezproblémové fungování počítačové sítě tak, aby se zákazník mohl věnovat výhradně práci a nemusel řešit zbytečné problémy navíc.

Pokud přebírám správu stávající sítě ve firmě, v první řadě se důkladně seznámím se současným stavem sítě, jejím nastavením a funkčností. Provedu analýzu zjištěného stavu a následně navrhnu kroky a změny, které doporučuji v síti provést s ohledem na bezpečnost a bezproblémový provoz. Spolu se zákazníkem také probereme možná vylepšení a realizaci nových technologií a součástí.

Kompletní správa IT

IT ve firmě zahrnuje kromě samotné počítačové sítě i další součásti - hlavně počítače, notebooky, tiskárny a jiná periferní zařízení, běžný i specializovaný software, zabezpečovací nebo kamerový systém, e-maily, webové stránky atd. ,nabízím kompletní správu IT ve firmě i v domácnosti.

Postarám se o bezproblémový chod všech IT systémů. Přeberu a zařídím veškerou komunikaci ohledně IT, zákazník tak jedná pouze s jedním dodavatelem služeb. Součástí správy IT je vytvoření a udržování podrobné dokumentace, která obsahuje přehled a konfiguraci všech prvků IT.

Fakturace probíhá na základě uzavřené smlouvy jednou za měsíc (pokud není domluveno jinak). Součástí smlouvy je pravidelná servisní kontrola systému vzdáleně a to vždy ve večerních hodinách. Při náhlém problému nebo výpadku řeším problém přednostně. Pokud je to možné, realizuji také vzdálenou správu sítě. Můžu tak provádět monitoring a řešení jednodušších problémů ihned odkudkoli i v nestandardních časech. Takové vzdálené připojení je samozřejmě zabezpečené.

Proč správa sítí ode mě?

Mám zkušenosti se správou sítí v malých a středních firmách. Dokážu se vžít do role zákazníka, který výpočetní techniku ovládá na uživatelské úrovni. Snažím se nastavit vše potřebné tak, abych omezil zbytečné problémy, které by musel sám zákazník řešit.

Stav IT pravidelně monitoruji, a jsem tak schopen mnohdy odhalit vznikající problém ještě dříve, než se projeví. Udržuji podrobnou dokumentaci stavu a konfigurace sítě. Zákazník tak má v případě potřeby k dispozici kompletní informace o hardwaru, softwaru a konfiguraci všech prvků a IT systémů ve firmě. Chápu, jak jsou firemní data citlivá a jejich případná ztráta drahá. Proto věnuji velkou pozornost zálohování všech potřebných dat.

Každou síť nastavuji hlavně s ohledem na následující:

bezproblémový chod - vhodná konfigurace síťových prvků a počítačů, minimalizace požadavků na uživatele,

bezpečnost dat - nastavení uživatelské politiky a přístupů k datům tak, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a nemohlo dojít k úniku citlivých informací nebo napadení sítě zvenku,

rychlost komunikace - minimalizace zbytečného provozu na síti, případně přesunutí na méně frekventovanou hodinu. Výběr vhodných aktivních prvků.